Vier tips om offertes te beoordelen

Als u een offerte aanvraagt wilt u deze beoordelen zodat u zeker weet dat er geen mooi verkooppraatje gehouden wordt en vervolgens na een forse investering niet het door u verwachte resultaat bereikt wordt.

FORWARD geeft u daarom vier tips om deze op de juiste manier te beoordelen.

TIP 1:

Zorg ervoor dat de offrerende partij uw situatie kent. Bied de partij een kop  koffie aan en laat deze een inventarisatie doen zodat zij een nulmeting hebben.

Berekeningen zitten vaak complex in elkaar. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk in welk belastingtarief u zit om fiscale voordelen te berekenen. Ook is het gebruik van het gebouw hierin leidend. Denk bijvoorbeeld aan de brandurenberekening bij ledverlichting of isolatiewaardes bij een warmtepomp.

TIP 2:

Kijk of de offerte concreet is.

Er zijn honderden aanbieders op de markt. Kijk in een offerte of de producten, diensten, garanties en technische gegevens concreet vermeld staan. Het concretiseren van een offerte is ongebruikelijk om te vragen, maar geeft rust en vertrouwen voor een dergelijke investering.

TIP 3:

Beoordeel of de terugverdientijden realistisch zijn en de resultaten haalbaar.

Deze tip hangt samen met de vorige, maar is minstens zo belangrijk. Pas als een offerte concreet is kan deze beoordeeld worden op realisme. Passen er wel echt zoveel zonnepanelen op uw dak? Kan het netwerk in uw regio de opwekcapaciteit aan? Kan ik met dit vermogen infraroodpanelen mijn comfort garanderen? Dit soort vragen moet u stellen en moet de aanbieder onderbouwd en begrijpelijk kunnen beantwoorden.

TIP 4:

Mocht u het fijn vinden dat iemand die de markt kent u helpt deze vragen te stellen, neem dan een onafhankelijk adviseur in de arm die niet verbonden is aan producten of diensten.