Begrippenlijst duurzaamheid: deel 2 

Wat betekenen deze begrippen?

De energietransitie is hot en happening, bedrijven en particulieren houden zich er momenteel veel, zo niet dagelijks mee bezig. Maar er komen soms begrippen voorbij die niet meteen duidelijk zijn. Die begrippen gaan we in verschillende artikelen uitschrijven. Vandaag gaan we het hebben over:

Duurzaamheidssubsidies

Om dit goed uit te leggen halen we de woorden van elkaar los en krijgen we de woorden: subsidie duurzaamheid. We beginnen met subsidie hieronder wordt verstaan: het aanspraak kunnen doen op financiële middelen verstrekt door een bestuursorgaan met het oog op het uitvoeren van bepaalde activiteiten van de aanvragen. Subsidie is dus geld wat je kan aanvragen voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Duurzaamheidssubsidies staat specifiek voor: Het aanvragen van geld voor het uitvoeren van activiteiten rondom duurzaamheid voor een onderneming.

(Lees meer over welke duurzaamheidssubsidies er zijn)

BENG

BENG is een afkorting die staat voor: ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ en betekent dat een gebouw voldoet aan bepaalde energieprestatie-eisen. Aanvragen voor vergunningen binnen de nieuwbouw (utiliteits- en woningbouw) dienen sinds 1 januari 2012 te voldoen aan de energieprestatie-eisen van de BENG. Deze regels gelden binnen de gehele Europese Unie (EU) en kent drie eisen:

  1. Een maximale energiebehoefte van het gebouw.
  2. Er mag maar een maximale hoeveel fossiele energie worden gebruikt.
  3. Er moet een minimaal aandeel hernieuwbare energie worden opgewekt.

CO2 footprint

Ook wel CO2 voetafdruk of carbon footprint genoemd. Allemaal termen of vertalingen die staan voor de impact die een bedrijf, persoon of product heeft op de wereld in de vorm van koolstofmonoxide (CO2). Een CO2 footprint zie je vaak in de vorm van een rapport waar de uitstoot per proces en installaties worden gespecificeerd, hieraan kan vervolgens een maatwerk advies worden gehangen die de CO2 uitstoot en-/of kosten reduceren.

FORWARD kan uw CO2 uitstoot berekenen en daarbij passende reduceren maatregelen opnemen.

Vliegtaks

Ook wel vliegbelasting genoemd was van 1 juli 2008 tot 1 juli 2009 actief. Deze is daarna opgeheven. Toch is de vliegbelasting sinds 1 januari 2021 weer terug en wil de overheid hiermee de luchtvaartsector verduurzamen. De vliegbelasting betaalt de passagier aan de luchtvaartmaatschappij die het vervolgens weer afdraagt aan de overheid. Het bedrag wat men betaald is per passagier € 7,45 per vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven. Er wordt geschat dat de overheid hier jaarlijks € 200 miljoen mee ophaalt.

Energielabel

Het energielabel is een label die te vinden is op huizen, auto’s, utiliteitsbouw en elektrische apparaten. Het label loopt van: label A, wat staat voor zeer zuinig tot; label G, wat staat voor niet energiezuinig.  Dit label laat dus zien hoe energiezuinig iets is. Hoe lager (A) het energielabel is hoe hoger vaak de waarde van het object.

Let op want bij utiliteitsbouw is het energielabel in veel gevallen verplicht en geeft de energieprestaties aan van het gebouw. Voor kantoren geld het zelfs dat deze vanaf het jaar 2023 een energielabel C op lager nodig hebben. Zoekt u een energielabel bedrijfspand ?

De volgende

Dit is de tweede begrippenlijst van een reeks, er zullen dus meer begrippen volgen. Wij zijn overigens gespecialiseerd in de uitvoering van een EED audit. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Ook voor specifieke verzoekjes kunt u een mailtje sturen naar  mathijn@justlookforward.com.

De vorige

Meer begrippen kun je vinden in de vorige delen van deze reeks:

Begrippenlijst deel 3

Begrippenlijst deel 1

  • Energietransitie
  • CO2 neutraal
  • Geothermie
  • Trias energetica
  • Salderen

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online