Verduurzamingsstrategie 2020: belastingen & subsidies

Welke energiebelastingen veranderen voor Nederlandse ondernemers in 2020?

  1. De belasting op aardgas gaat geleidelijk omhoog.
  2. De belasting op elektriciteit gaat omlaag.
  3. Bedrijven gaan meer bijdragen voor Opslag Duurzame Energie (ODE).

Van welke subsidies kunnen Nederlandse ondernemers gebruikmaken in 2020?

a. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) waarbij het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie (de ‘onrendabele top’) vergoed wordt.

Het is een subsidie voor de hoeveelheid opgewekte duurzame energie met een looptijd van meerdere jaren (bijv. 15 jaar voor zonnepanelen). Dit betekent dat des te lager de marktwaarde van de geleverde energie, des te hoger de subsidie, en andersom.

Let op: de subsidie vergoedt het verschil tot een bepaalde ondergrens (de ‘basis energieprijs’). De subsidie neemt niet verder toe beneden deze marktwaarde van de geleverde energie.

Vanaf 17 maart 2020 kunt u een SDE+ subsidieaanvraag indienen. Na deze voorjaarsronde wordt de regeling verbreed (zie ‘b’).

U vergroot de kans op toewijzing van deze subsidie met een:

  • Goed onderbouwd project
  • Sterke haalbaarheidsstudie
  • Compleet digitaal aanvraagformulier met alle benodigde vergunningen en bijlagen

Vergeet tevens niet voor de aanvraag een transportindicatie aan te vragen bij uw netbeheerder.

b. De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) waarbij ook de onrendabele top van CO₂-reducerende technieken wordt vergoed. Dit gebeurt door middel van een exploitatiesubsidie en zal ingaan na de voorjaarsronde van de SDE+.

c. De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle apparaten in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018 is vervallen.

d. De Energie-investeringsaftrek (EIA) geldt niet meer alleen voor investeringen in energiebesparende technieken maar ook voor investeringen in CO₂-reducerende technieken. De EIA levert u gemiddeld 11% voordeel op.

Exact weten wat de beste verduurzamingsstrategie is voor uw bedrijf dit jaar? Neem contact met ons op en wij zoeken het uit.