Wat betekenen deze begrippen?

De energietransitie is hot en happening, bedrijven en particulieren houden zich er momenteel veel, zo niet dagelijks mee bezig. Maar er komen soms begrippen voorbij die niet meteen duidelijk zijn. Die begrippen gaan we in verschillende blogs uitschrijven. Vandaag gaan we het hebben over:

  • Energietransitie
  • CO2 neutraal
  • Geothermie
  • Trias energetica
  • Salderen

Energietransitie

Nu we allemaal bezig zijn met de energietransitie is het natuurlijk wel handig als we precies begrijpen wat dit woord inhoudt. Voorheen gebruikte men voor de opwek van warmte en energie de fossiele brandstoffen: aardgas, steenkolen en olie. Deze brandstoffen zorgen voor veel CO2 uitstoot en dus vervuiling, dit willen we voorkomen. Daarom zijn we bezig om met alternatieve middelen die niet zo vervuilend zijn en waarmee we toch warmte en energie kunnen opwekken. Voorbeelden van deze middelen zijn: zon, wind en aardwarmte, deze willen we gebruiken om de fossiele brandstoffen te vervangen. Het overstappen van fossiele brandstoffen naar de mindervervuilende noemen we de energietransitie.

CO2 neutraal

Bedrijven streven ernaar om CO neutraal te worden. Dit houdt in dat bedrijven hun processen zo willen inrichten dat deze niet bijdragen aan klimaatverandering; er wordt dus geen CO2 uitgestoten tijdens het proces. Mocht er toch uitstoot zijn kan het zijn dat bedrijven dit compenseren met het planten van bomen. Er blijft CO2-uitstoot maar de geplante bomen nemen dit op waarna bedrijven zich alsnog CO2 neutraal noemen.

Geothermie

Is energie die diep onder de grond is opgeslagen in de vorm van warmte (aardwarmte). Deze energie wordt gebruikt om warmte op te wekken met warmtepompen in woningen, kassen en utiliteitsgebouwen.

Trias energetica

Dit is een strategie om in 3 stappen energiebesparende maatregelen te nemen. De drie stappen zien er als volgt uit:

  1. beperken van de energievraag;
  2. gebruik maken van duurzame energie;
  3. indien nodig, fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk te gebruiken

Deze strategie gebruikt FORWARD regelmatig i.c.m. met ons totaalpakket verduurzamen

Salderen

De term salderen gaat over het terug leveren van energie opgewekt door een zonnepanelensysteem. Wanneer er energie wordt opgewekt door de zonnepanelen die niet direct door de eigenaar hiervan wordt verbruikt, wordt dit terug geleverd aan het elektriciteitsnet zodat andere gebruikers uw opgewekte energie kunnen gebruiken. Aan het eind van het jaar wordt uw opgewekte energie verrekend met uw gebruikte energie waardoor uw jaarnota lager uitvalt of dat u geld toe krijgt van de energieleverancier.

Salderen maakt een zonnepanelensysteem een stuk rendabeler of zelfs winstgevend. Vraag FORWARD of dit ook in uw situatie mogelijk is!

De volgende..

Dit is de eerste begrippenlijst van een reeks, er zullen dus meer begrippen volgen. Wij zijn overigens gespecialiseerd in de uitvoering van een EED audit. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Ook voor specifieke verzoekjes kunt u een mailtje sturen naar  mathijn@justlookforward.com.

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online