Zorg dat uw kantoor energielabel C heeft

Om verduurzaming van kantoorgebouwen te stimuleren heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kantooreigenaren verplicht om voor 1 januari 2023 een energielabel C of beter te hebben. Wanneer kantoorgebouwen niet voor deze tijd over een geschikt label beschikken wordt het pand door het bevoegd gezag gesloten. In deze BLOG leest u wanneer kantooreigenaren zijn uitgezonderd van deze regels en hoe deze aan een geschikt energielabel komen.

Welke uitzonderingen bestaan er?

Het RVO heeft uitzondering bepaalt op de energielabel eis. Kantoorpaden zijn uitgezonderd wanneer:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Komt een kantoorpand niet in aanmerking voor een van de bovenstaande uitzondering, dan dient het tijdig over een energielabel C of beter te beschikken om sluiting hiervan te voorkomen. Kantoorpandeigenaren kunnen controleren of ze al over een geschikt label beschikken op de website van EP-online.

Blijkt nu dat het kantoorgebouw al een label A, B of C beschikt, dan voldoet het aan de eis en hoeft er verder geen actie te worden ondernomen. Heeft het kantoorgebouw geen juist label of beschikt het niet over een label dan is er aandacht nodig.

Aan de slag met het energielabel

Is er geen energielabel begin dan eerst met een onderzoek om te bepalen wat het huidige label is. Op deze manier ontstaat er een helder overzicht van de situatie die gebruikt kan worden als startpunt.

Is het startpunt duidelijk/er is al een label, dan is er een plan nodig. Dit plan wordt gebruikt om naar een beter energielabel te werken. Om aan zo een plan te komen is er een maatwerkadvies rapport nodig van een erkend adviseur, dit maatwerkadvies rapport geeft het volgende weer:

 • welke maatregelen er nodig zijn om het label te verbeteren;
 • wat de kosten zijn van de maatregelen;
 • welke subsidie mogelijkheden er zijn;
 • welke winst er wordt behaald met het toepassen van de maatregelen;
 • de subsidie mogelijkheden zodat de investering laag blijft.

Na het uitvoeren van de benodigde maatregelen wordt het (nieuwe) energielabel geregistreerd bij het RVO en ontvangt de kantooreigenaar het energielabel.

Ik wil graag een energielabel voor mijn pand

Bij FORWARD begrijpen we dat dit soort verplichtingen niet leuk zijn, ze worden als gedoe ervaren omdat men niet over de kennis noch tijd beschikt. Daarom hebben wij besloten het gehele traject van een energielabel te verzorgen. Hoe doen wij dit?:

 • we plannen een locatiebezoek waarbij we uw bedrijfspand analyseren;
 • geven advies op maat omtrent energie- en kostenbesparende maatregelen
 • zorgen voor het uitvoeren van de maatregelen met onze leveranciersselectie of totaalpakket;
 • registreren het energielabel bij het RVO;
 • sturen het digitale energielabel toe;

Hierna beschikt één pand over het gewenste energielabel en hoeven kantooreigenaren zich geen zorgen te maken over sluiting.

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online