EED: wanneer ben je verplicht

Een EED? Wat dacht u dat het was toen u het voor het eerst las? Een eed afleggen is mijn eerste associatie maar daarna komt snel de gedachte bij me op dat het waarschijnlijk een afkorting zal zijn. Dat is het: de European Energy Efficiency Directive. De term EED is voor veel bedrijven die hier mee te maken krijgen nieuw. Alle regels waar men vervolgens mee te maken heeft zijn ook nieuw. Bij FORWARD houden wij van duidelijkheid en wij houden ervan om verduurzamen makkelijk te maken. Daarom in deze blog: wanneer ben je verplicht? Welke voorwaarden gelden voor deze verplichting? Voor welke datum moet je aan de verplichting voldoen? Kan dit uitgesteld worden en last but not least: wanneer en hoe wordt gestraft als deze verplichting niet wordt nagekomen?

Voorwaarden voor verplichting

De EED Energie-audit is verplicht voor grote bedrijven (of instellingen met een economische activiteit). Dat bent u voor de EED als u:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het dus gaat om het aantal medewerkers óf een jaaromzet én balanstotaal. Het aantal medewerkers staat als voorwaarde op zich maar de financiële voorwaarden moeten allebei gehaald worden om verplicht te zijn tot een EED Energie-audit.

Tenzij..

Er is een belangrijke maar. Deze bedrijven hoeven niet altijd een EED Energie-auditverslag in te dienen. Het is ook mogelijk dat een onderneming al op alternatieve wijze invulling geeft aan de verplichting:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke ondernemingen voeren immers al een energie-audit uit;
  • bedrijven met een EED keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Ik ben verplicht: wanneer het EED auditverslag aanleveren?

Alle bedrijven/organisaties die verplicht zijn moesten uiterlijk op 31 december 2020 het energie-auditverslag indienen. Daarna moet u volgens de wetgeving steeds binnen 4 jaar een nieuw energie-auditverslag in te dienen. Het is dus niet een eenmalige verplichting maar de overheid verwacht dat u haar periodiek op de hoogte houdt van de stand van zaken.

Ik ben te laat: wat nu?

Als u dit leest is er een kans dat u nog niets heeft ingediend. Uitstel aanvragen is niet mogelijk en op dit moment is de overheid bevoegd om u een sanctie op te leggen. Het gaat dan om een last onder dwangsom. Hiermee kunt u de EED-auditplicht niet ‘afkopen’: u moet voldoen aan de auditplicht.

Hoewel uitstel dus niet mogelijk is was het in de eerste paar maanden van 2021 nog wel zo dat duidelijk werd dat de overheid nog niet ging handhaven/sancties opleggen. Het handhaven/sancties opleggen zal naar alle waarschijnlijkheid wel steeds meer gaan gebeuren. Het is onduidelijk hoeveel de last onder dwangsom bedraagt. Wij adviseren dan ook altijd om zo snel mogelijk actie te ondernemen en contact op te nemen met de overheid. Vaak is er dan overleg mogelijk over een redelijke termijn waarop u uw verplichting nakomt. Wij hebben goed contact met de overheid en kunnen dit contact ook voor u leggen. Dat niet alleen, wij nemen graag voor u de hele EED-audit uit handen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online