Hoe verduurzaamt u een bedrijfspand?

Duurzaamheid is een begrip wat niet meer is weg te denken uit de samenleving. We moeten er steeds meer aan geloven om alles zo duurzaam mogelijk te doen, dus ook het gebruik van een bedrijfspand en de installaties die daarbij horen. Maar hoe zorgt men dat een bestaand bedrijfspand zo effectief en efficiënt mogelijk wordt verduurzaamd, deze informatie krijgt u in dit artikel.

Waarom verduurzamen we onze bedrijfspanden?

De Nederlands overheid heeft met het klimaatakkoord van Parijs met andere landen afgesproken om bepaalde doelstelling te halen. Ze streven ernaar om:

  • 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen, hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. Er staan ook afspraken in die partijen onderling hebben gemaakt.
  • 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.
  • Daarnaast moest de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechter in 2015 bepaald in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. Ook in het hoger beroep in 2018 en het cassatieberoep in 2019 heeft de rechter het vonnis bevestigd. De uitspraak is hiermee onherroepelijk geworden. Zoals het kabinet eerder heeft aangegeven, blijft het sturen op 25% minder uitstoot van broeikasgassen per eind 2020.

Deze doelstellingen moeten ervoor zorgen dat de temperatuur met niet meer dan 2 graden stijgt ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en zelfs beperkt blijft tot een stijging 1,5 graad. Hiervoor dient wel iedereen in de samenleving mee te doen, ook bedrijven.

Efficiënt een bedrijfspand verduurzamen

We zijn allemaal verplicht om ons steentje bij te dragen, maar hoe pakt u als ondernemer de verduurzaming van een bedrijfspand aan? In 1979 is er een strategie ontwikkeld door de studiegroep StadsOntwerp en Milieu (SOM-1) van de TU Delft onder leiding van Kees Duijvestein, de ontwikkelde strategie is de Trias Energetica die bestaat uit drie stappen, en zijn de vuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. De stappen zijn als volgt:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm, of door isolatie van de buitenschil (gevels, daken en vloeren) of gebruik ledverlichting of andere energiezuinige installaties.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen, gebruik energie/warmte/koude wat wordt opgewekt door installaties en processen.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van (fossiele) energiebronnen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), het beperken van leidinglengten van warmwaterleidingen en leidingweerstand van verwarmings- en ventilatiesystemen of het gebruikmaken van een warmtepomp.

Waarom Trias Energetica

Bij verduurzamen en besparen van energie is het belangrijk een goede strategie te hanteren. Zonder goed strategie wordt de kans van slagen kleiner en kunnen de kosten onnodig oplopen.  De Trias Energetica zorgt ervoor dat er kosteneffectief wordt verduurzaamd en er meer energie wordt bespaard per bestede euro. Een bekend voorbeeld van verduurzamen zonder strategie is de ontwerper die erop gefocust is om warmtepompen te gaan toepassen. Maar omdat zoiets een extra investering vraagt, bezuinigt hij op goede isolatie en luchtdichtheid. Minder goed geïsoleerde gebouwen hebben een grotere warmtevraag, dit betekent een grotere (dus duurdere) warmtepomp. Volgens de berekening voldoet het ontwerp misschien nog wel aan de vereiste EPC, maar het is niet de meest kostenefficiënte oplossing. En een die ook nog eens meer energie verbruikt.

Met de strategie komen er duidelijke handvatten die ervoor zorgen dat energiebesparende maatregelen in een logische samenhang worden toegepast.

Hulp bij het verduurzamen van uw bedrijfspand

Gebruik onze tips die verspreid staan in onze verduurzamingsblogs om uw bedrijf te verduurzamen of laat FORWARD uw bedrijf verduurzamen volgens de Trias Energetica

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online