Wanneer is het energielabel verplicht voor een bedrijfspand?

Wanneer is het energielabel verplicht voor een bedrijfspand?

Het bedrijfsenergielabel ook bekent als EPA-U label wat staat voor Energie Prestatie Advies Utiliteit geeft de energieprestaties van het gebouw weer. De energieprestatie wordt weergegeven met letters die ieder staan voor een categorie. De letters die worden gebruikt zijn A t/m G waarbij G niet zuinig is en A zeer zuinig. Om de energieprestatie vast te stellen voor een bedrijfspand moet er een gecertificeerde EPA-U-adviseur langskomen om het bedrijfspand te inspecteren. Tijdens deze inspectie beoordeelt de adviseur het pand en neemt relevantie informatie op zoals: technische installaties, isolatie, ramen en verlichting. Deze gegevens worden verwerkt waarna er een energielabel ontstaat.

(Een energielabel bedrijfspand aanvragen kan op onze website.)

U vraagt zich nu natuurlijk af of u ook een energielabel voor uw bedrijfspand nodig heeft en of dit verplicht is! Het energielabel wordt pas verplicht wanneer u uw pand:

 • gaat verhuren;
 • gaat verkopen;
 • op 1 januari 2023 als kantoorpand gebruikt.

Energielabel bedrijf verplicht bij verhuur/koop

Sinds 2008 is het verplicht om utiliteitsgebouwen te voorzien van een energielabel bij verhuur of verkoop van het pand. Dit geld voor bedrijfspanden met de volgende functies:

 • kantoor;
 • onderwijs, zoals scholen en universiteiten;
 • bijeenkomst, zoals cafe’s, restaurants, kinderopvang en vergadercentra;
 • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen;
 • logies, zoals hotels en pensions;
 • sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden;
 • winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages.

Daarnaast is het verplicht de labelklasse van het energielabel weer te geven wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door advertenties in commerciële media.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke
 • monumentenverordening;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2
 • ;
 • een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee);
 • een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt;
 • een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar;
 • een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of
 • gite)

Energielabel C verplicht kantoorpanden 2023

De huidige regels zijn zo dat er alleen een labelplicht is bij de verhuur of verkoop van een pand, maar vanaf 1 januari 2023 veranderd dit. Kantoorpanden dienen dan minimaal energielabel C te hebben. Voldoet het gebouw niet aan deze eis, dan wordt het pand per 1 januari 2023 door het bevoegd gezag gesloten.

Uitzonderingen op deze verplichting gelden als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Zorg dus dat uw kantoorpand tijdig over het juiste energielabel beschikt!

Gevolgen bij het niet naleven van deze verplichtingen

Wanneer bij controle door het bevoegd gezag blijkt dat u niet aan de verplichting voldoet ontvangt u een boete die in de duizenden euro’s loopt. In het geval van de energielabel C plicht voor kantoorpanden geldt er een sluiting van het pand en mag deze niet meer gebruikt worden als kantoor.

Wanneer / hoelang is een energielabel geldig?

Een energielabel kan alleen worden opgesteld door een vakbekwame EPA-u adviseur die voor een certificeert bedrijf werkt.

Wanneer het energielabel is afgegeven is deze vanaf die datum 10 jaar geldig.

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online