Welke subsidies zijn er voor verduurzaming?

Op het moment biedt het RVO subsidies aan voor investeringen in duurzaamheid. Deze subsidies maken een investering in energiebesparende of CO2-reducerende technieken voordeliger en daarmee rendabeler. Zo wil de overheid ondernemers stimuleren te verduurzamen.

Dit doet de overheid omdat ze met andere landen overeen zijn gekomen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% gereduceerd moet zijn ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs 95% lager zijn.

Omdat 2030 niet ver weg is zijn er veel subsidie in het leven geroepen, maar door de grote hoeveelheid aan subsidies zien vele door de bomen het bos niet meer. Vandaar dat we in deze blog de belangrijkste en meest gebruikt subsidies in kaart gaan brengen.

We gaan het hebben over de:

SVM

De subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) geeft ondernemers de kans om zich goed te laten adviseren. Met deze subsidie worden namelijk de adviezen en een deel van de werkzaamheden van een energieadviseur vergoedt.

De volgende werkzaamheden worden gesubsidieerd:

 • het opstellen van energieadvies op maat waarbij de CO2-uitstoot of het energieverbruik wordt gereduceerd;
 • het opstellen van een financieringsplan;
 • het uitzoeken en aanvragen van subsidies;
 • het opvragen van offertes;
 • het begeleiden bij de uitvoering van een duurzaamheidsproject.

Hiervoor krijgt u tot 80% van de gemaakte kosten vergoedt.

U komt hiervoor in aanmerking wanneer:

 • u minder dan 250 fte’s in dienst heeft;
 • en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen heeft;
 • u niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen;
 • u kunt aantonen dat u een of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat of heeft uitgevoerd.

SDE++

De SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie) is er voor bedrijven die hernieuwbare energie gaan produceren (bijv. met zonnepanelen) of  CO2-verminderen technieken gaan toepassen. Deze technieken zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbare warmte (WKK)
 • Hernieuwbaar gas
 • CO2-arme warmte
 • CO2-arme productie

Wanneer een techniek hieronder valt en de gebruiker een grootverbruik aansluiting heeft komt deze in aanmerking voor de SDE++ subsidie. Als deze subsidie toegekend wordt ontvangt de aanvrager per opgewekte eenheid (kWh) elektriciteit of per bespaarde ton CO2 voor een periode van 15 jaar subsidie.

ISDE

Heeft u een kleinverbruik aansluiting en wilt u subsidie om zelf energie op te wekken met een:

 • zonneboiler;
 • warmtepomp;
 • aansluiting op een warmtenet;
 • kleinschalige windturbines;
 • ZONNEPANELEN

Dan komt u in aanmerking voor de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing). Wilt u zelf graag aan de slag met de aanvraag dan kan dit bij het RVO, anders neemt FORWARD het graag voor u uit handen.

EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) regeling is voor bedrijven die investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie. Zij kunnen dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Met deze regeling wordt er gemiddeld 11% voordeel behaald.

Om in aanmerking te komen voor dit fiscale voordeel dient een bedrijf:

 • vennootschapsbelasting te betalen;
 • een investering te doen in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan;
 • de EIA binnen drie maanden na het geven van de opdracht aan te vragen;
 • tenminste € 2.500 te investeren;
 • een kleinverbruik aansluiting te hebben.

KIA

We hebben het niet over een auto maar over de Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA). De KIA zorgt ervoor dat u tot maximaal 28% van uw investering mag aftrekken van uw winst. Het levert dus een fiscaal voordeel op.

Dit fiscale voordeel is bedoeld voor bedrijven:

 • die investeren in bepaalde bedrijfsmiddelen (bijv. zonnepanelen)
 • een kleinverbruik aansluiting hebben
 • die minimaal € 2.500 hebben geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel

Deze regeling is te combineren met de EIA.

MIA

Met de MIA (Milieu-investeringsaftrek) ontvangt u een fiscaal voordeel wanneer u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dit voordeel kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag die boven uw gebruikelijk investeringsaftrek komt: waarmee het netto belastingvoordeel kan oplopen tot 12% van het investeringsbedrag.

De MIA kunt u aanvragen wanneer:

 • het bedrijfsmiddel in de Milieulijst staat;
 • het bedrijfsmiddel aan de eisen van de Milieulijst voldoet;
 • u inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland betaalt;
 • de MIA aanvraag binnen 3 maanden na de aankoop van het bedrijfsmiddel wordt voldaan;
 • het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn.

VAMIL

De VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kent dezelfde eisen als de MIA, maar hiermee kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een moment naar keuze en levert een liquiditeits- en rentevoordeel.

Ook met de VAMIL kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot 12% en is te combineren met de MIA aanvraag.

Wij kunnen de VAMIL voor u verzorgen alsook de MIA/VAMIL combinatie.

Subsidie aanvragen

Nu duidelijk is voor welke regeling u in aanmerking komt wordt het tijd om de subsidie aan te vragen. FORWARD kan deze subsidies voor u aanvragen i.c.m. de SVM subsidie zodat ons werk voor 80% wordt vergoed. Voor meer informatie of vragen neemt u contact met ons op.

EED

Wist u dat er een EED Energie Audit verplichting bestaat voor bedrijven met meer dan 250 FTE óf met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een balanstotaal van meer dan €46 miljoen?

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online