Wist u datjes: EED Energie audit

Er wordt weleens gevraagd wie een EED audit voor een bedrijf mag uitvoeren of wat er gebeurt wanneer u de Energie audit niet uitvoert. Dit en een aantal andere vragen beantwoorden we in dit artikel.

Wat betekent EED?

EED staat in het Nederlands voor de Energie efficiëntie richtlijn, het geeft een richtlijn om zo min mogelijk energie te gebruiken en daarmee minder broeikasgassen uit te stoten. De EED Audit geeft namelijk inzicht in het energieverbruik van een onderneming én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Bij de besparingsmogelijkheden krijgt men een overzicht van de effecten van de besparing op het energieverbruik als ook op de energierekening. Voor de audit wordt onder andere het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte berekend.

Wie mag een EED energie audit uitvoeren?

In principe mag iedereen die beschikt over de juiste E-herkenning een EED audituitvoeren. Deze E-herkenning is namelijk nodig om de rapporten in te dienen, let er wel op dat u beschikt over de juiste E-herkenning, in dit geval is dat: Herkenningsmiddel niveau 2+ (EH 2+). Als ondernemer mag u dus zelf de audit uitvoeren en indienen. Let er wel op dat deze goed wordt uitgevoerd zodat u later geen problemen krijgt met de omgevingsdienst die de audit controleert.

EED Audit sjabloon

Gaat u de audit zelf uitvoeren dan is het aan te raden om het Sjabloon Energie-auditverslag EED van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te gebruiken. Met het sjabloon kunt u efficiënt aan de slag met de audit gezien deze alle noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag bevat.

Gaat u toch aan de slag zonder het Sjabloon van het RVO? Zorg dan dat het verslag minimaal de volgende informatie bevat:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Lees meer over het zelf uitvoeren van een EED audit.

EED Audit boete

Het uitvoeren van een EED audit is verplicht voor bedrijven die:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Wanneer een bedrijf de EED energie audit niet of te laat uitvoert krijgt deze een forse boete opgelegd van het bevoegd gezag. Door het betalen van de boete valt de EED Audit plicht niet af te kopen. Er dient dus altijd een volledige audit te worden gedaan voor audit plichtige, tenzij een onderneming op een alternatieve wijze invulling geeft aan de EED Energie-auditplicht:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke ondernemingen voeren al een energie-audit uit;
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Wat kost een EED audit?

De kosten voor het laten uitvoeren van een audit zijn per bedrijf verschillend, dit heeft te maken met de omvang van het bedrijf en de beschikbare gegevens. FORWARD voert de EED energie-audit voor bedrijven uit vanaf € 1.680,-.

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online