Informatieplicht energiebesparing: wat is het?

Wilt u weten wat een informatieplicht inhoudt omdat: u een brief heeft gekregen vanuit de overheid dat u verplicht bent; of wilt u er gewoonweg meer over weten? Dan leggen we het uit in dit artikel waarin we de volgende vragen bespreken:

 • wanneer moet een informatieplicht worden uitgevoerd;
 • zijn er uitzondering;
 • waarom bestaat de informatieplicht;
 • hoe wordt de informatieplicht uitgevoerd;
 • wat zijn de voordelen;
 • wat kan Forward betekenen?

Wanneer moet een informatieplicht worden uitgevoerd

Sinds 1 juli 2019 zijn bedrijven verplicht om op uiterlijk 1 juli 2019 aan Wet milieubeheer-inrichtingen te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd. Ook wanneer dit nog niet is gedaan hebben bedrijven deze verplichting.

De verplichting van de overheid geldt voor bedrijven die:

 • 50.000 kWh elektriciteit;
 • óf 25.000 maardgas (of meer) per jaar verbruiken.

Zelf opgewekte energie door bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens mogen hier niet van worden afgetrokken.

Er zijn ook uitzonderingen voor bedrijven en instelling op de informatieplicht:

 • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
 • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem.
 • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
 • Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Waarom een informatieplicht

De informatieplicht is er zodat gemeenten en omgevingsdiensten inzicht krijgen in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen. Alsook om bedrijven en instellingen hun energie/gasverbruik te laten terugdringen.

De maatregelen die een bedrijf of instelling dient te nemen zijn binnen 5 jaar terug te verdienen. Deze maatregelen zijn per bedrijfstak opgesteld in de Erkende maatrelenlijsten energiebesparing(EML) van het RVO en bestaat uit 19 lijsten met maatregelen.

Hoe wordt een informatieplicht energiebesparing uitgevoerd

Wanneer er een verplichting is kan hier maar het beste zo snel alsook zo goed mogelijk worden voldaan. Dit gezien de boetes voor het niet tijdig indienen van een rapport per verzuimde week worden opgelegd.

Om aan de verplichting te voldoen volgt men de volgende stappen:

 1. Controleer de verplichting.
 2. Bepaal welk Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) er voor de onderneming van toepassing is.
 3. Analyseer het bedrijfspand.
 4. Vraag een eHerkenning Niveau 2+ aan om het rapport in te dienen.
 5. Stel het rapport op met de genomen, of te nemen maatregelen.
 6. Dien het rapport in bij het eloket van het RVO.
 7. Voer de te nemen maatregelen uit zodat dit ingediend kan worden bij de volgende informatieplicht.

Op het moment dat het is ingediend en gecontroleerd gaat men aan de slag met het uitvoeren van de te nemen maatregelen.

Wat zijn de voordelen

 • Bedrijven en instellingen verdienen de kosten voor de erkende energiebesparende maatregelen binnen vijf jaar terug.
 • Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor meer bedieningsgemak en comfort.
 • Energie besparen is een wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Door uit te dragen dat er duurzame technieken worden toegepast krijgt een onderneming een duurzaam (groen) imago.
 • Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden.

Wat kan FORWARD betekenen voor een informatieplichtigen 

Wanneer een organisatie niet over de tijd of kennis beschikt is het mogelijk om een energieadviseur in te schakelen. Deze voert dan de informatieplicht energiebesparing uit en dient deze in bij het RVO. De energieadviseurs van FORWARD kunnen deze informatieplicht uitvoeren. Wij zullen:

 • een locatiebezoek doen waarbij wij uw bedrijfspand analyseren
 • een bevindingenrapport opmaken toesturen
 • het rapport indienen bij het E-loket
 • advies op maat geven omtrent de energie- en kostenbesparende maatregelen

Wilt u aan de slag met ons advies dan helpen wij u graag met het vinden van de juiste installateur/leverancier en begeleiden wij eventueel het gehele project. Daarbij vragen regelen we ook de subsidies die uw traject nog rendabeler maken.

Mogelijk ook EED audit plichtig 

Bedrijven met een informatieplicht energiebesparing hebben mogelijk ook een EED Energie audit plicht. Lees hier wanneer u verplicht bent een EED energie audit uit te voeren.

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online