Wat betekenen deze duurzaamheidsbegrippen?

De energietransitie is hot en happening, bedrijven en particulieren houden zich er momenteel veel, zo niet dagelijks mee bezig. Maar er komen soms begrippen voorbij die niet meteen duidelijk zijn. Die begrippen gaan we in verschillende artikelen uitschrijven. In dit artikel gaan we het hebben over de volgende duurzaamheidsbegrippen:

  • kWh
  • Gj
  • Groen gas
  • Klimaatneutraal
  • Warmtepomp

kWh

Op uw energierekening wordt uw elektriciteitsverbruik aangegeven in kWh. Eén kWh is 1.000 Watt, een uur lang. ‘kW’ staat voor kilowatt en de ‘h’ in de afkorting staat voor het Engelse woord ‘hour’, wat ‘uur’ betekent in het Nederlands. Op vrijwel elk elektrisch apparaat staat vermeld hoeveel Watt het verbruikt. Stel dat u een stofzuiger heeft van 2.000 Watt, dan heeft u na een half uur stofzuigen precies 1 kWh verbruikt. Als u weet hoeveel stroom een bepaald apparaat verbruikt, rekent u zelf gemakkelijk uit hoeveel kWh dit per uur, per dag of zelfs per jaar kost. Door een eenheid van elektriciteit te gebruiken, is het goed mogelijk om het verbruik van verschillende apparaten met elkaar te vergelijken. Als u inzicht heeft in het aantal verbruikte kWh, bespaart u vervolgens ook sneller op het elektriciteitsverbruik.

Gj

In het Engels staat Gj voor: ‘Good Job’ maar dat is niet wat we hier bedoelen. Wij hebben het hier over gigajoule, een eenheid voor energie. 1 GJ komt overeen met circa 278 kWh of met 31,6 m3 aardgas

Groen gas

Groen gas is gas wat op duurzame wijze wordt geproduceerd. Dit gas wordt gemaakt van biogas, dit wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Daarnaast wordt ‘gewoon’ gas ook vaak als groen gas aanboden, dit komt omdat de CO2-uistoot dan wordt gecompenseerd door de leverancier.

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal betekent dat er geen CO2 vrijkomt bij het gebruik van energie, hierdoor vindt er geen klimaatverandering plaats.

Ook ondernemen zonder klimaatverandering, start dan met het berekenen van de CO2-voetafdruk voor uw bedrijf. U kunt de CO2-voetafdruk ook laten berekenen.

Warmtepomp

De warmtepomp wekt of verplaatst elektrisch warmte van de gewenste bron naar de locatie waar warmte wordt gevraagd. Eigenlijk is een warmtepomp een soort omgekeerde koelkast. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht, bodem of grondwater en gebruikt die warmte voor verwarming en warm water van uw onderneming.

Bij interesse in een warmtepomp voor uw onderneming adviseert en begeleidt FORWARD u zodat u met vertrouwen een keuze kunt maken.

De volgende

Dit is de vierde begrippenlijst van een reeks, er zullen dus meer duurzaamheidsbegrippen volgen. Wij zijn overigens gespecialiseerd in de uitvoering van een EED audit. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

De vorige

Meer begrippen kun je vinden in de vorige delen van deze reeks:

Begrippenlijst deel 3

Begrippenlijst deel 2 

Begrippenlijst deel 1

  • Energietransitie
  • CO2 neutraal
  • Geothermie
  • Trias energetica
  • Salderen

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online