Wat betekenen deze begrippen?

De energietransitie is hot en happening, bedrijven en particulieren houden zich er momenteel veel, zo niet dagelijks mee bezig. Maar er komen soms begrippen voorbij die niet meteen duidelijk zijn. Die begrippen gaan we in verschillende artikelen uitschrijven. Vandaag gaan we het hebben over:

EED Audit

Of ook wel de EED energie audit genoemd waarbij ‘EED’ staat voor Energy Efficiency Audit. Dit is een vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Dit is een verplichting voor bedrijven met:

 • 250 fte of meer in dienst, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
 • een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Lees meer over wat een EED audit is.

Smart Technology

Of in het Nederlands Slimme technieken zijn momenteel niet meer weg te denken en zijn steeds breder inzetbaar. Zo is er tegenwoordig een slimme stofzuiger die het huis schoonmaakt zonder dat men zelf ook maar een vinger uitsteekt. Voor de energietransitie zijn er ook slimme apparaten die helpen bij het reduceren van het energieverbruik, zoals:

 • aanwezigheidssensoren
 • temperatuur sensoren
 • lichtsensoren
 • tijdsklokken

Het toepassen hiervan zorgt voor een automatisering die voorkomt dat apparatuur onnodig aanstaat.

MEP-regeling

De ministeriële regeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP-regeling), was een subsidie regeling die van 2003 tot 2006 liep. Deze regeling is vervangen door de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). De SDE++ kunt u aanvragen wanneer u hernieuwbare (duurzame) energie gaat produceren, of CO2-verminderende technieken gaat toepassen.

Meer weten over de SDE++, of het aanvragen van subsidies.

Emissie

Betekent uitstoot. In de energietransitie heeft emissie te maken met de broeikasgassen en hoeveel je hiervan uitstoot. Je kan bijvoorbeeld een CO2-voetafdruk laten maken waarin wordt berekend wat de uw CO2-emissie/uitstoot is van uw bedrijf.

Hernieuwbaar

Is energie die komt uit hernieuwbare bronnen. Dit zijn bronnen die zonder belasting voor het milieu kunnen worden vernieuwd, deze bronnen zijn onuitputtelijk (oneindig). Het gaat hier om zon, wind, aardwarmte, en waterkracht. Biomassa wordt ook gezien als een hernieuwbare bron.

De volgende

Dit is de tweede begrippenlijst van een reeks, er zullen dus meer begrippen volgen. Voor specifieke verzoekjes kunt u een mailtje sturen naar  mathijn@justlookforward.com.

De vorige

Meer begrippen kun je vinden in de vorige delen van deze reeks:

Begrippenlijst deel 2 

Begrippenlijst deel 1

 • Energietransitie
 • CO2 neutraal
 • Geothermie
 • Trias energetica
 • Salderen

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online